Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

frambuesa
Bez Ciebie wszystko mi jedno
I czuję jakby mnie było pół
Uparta chmura nade mną
A chmura nade mną
Pozbawia mnie tchu
— Krzysztof Zalewski - Miłość Miłość
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
frambuesa
2728 8054 500
Reposted fromflowerstandman flowerstandman viadivi divi
frambuesa
8480 fadb 500
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viadivi divi
frambuesa
1323 834d
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viadivi divi
frambuesa
6455 ec09
Reposted fromchevre chevre viadivi divi
frambuesa
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viadivi divi
8307 3204 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaimpressive impressive
frambuesa
8921 29d8
Reposted fromaletodelio aletodelio viakingoslaw kingoslaw
frambuesa
7106 6769
frambuesa
To niewiarygodne, że ma się wokół siebie tak strasznie dużo osób, a chce tylko jednej.
— Tove Jansson w liście do Tuulikki Pietilä
Reposted frommissljud missljud via2708 2708
frambuesa
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover vianezavisan nezavisan
frambuesa
3729 f6e7
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan

November 29 2017

frambuesa
3283 ab44 500

November 26 2017

frambuesa
8504 ccb3
what
Reposted fromjstrbl jstrbl viaczoo czoo
frambuesa
1283 e131
Reposted fromathaiya athaiya viaczoo czoo
frambuesa
Telefon, znów mówię 'halo', oddychasz nerwowo paląc. Pytam czy coś Ci się stało, halo - czy coś się złego zdarzyło? Czuję, że coś się zmieniło, jak zwykle to wszystko przez miłość. Odeszła, zabrała wszystko już - ubrania, suszarkę, swój cień i róż .  Wróciła..  bo został jeszcze tusz .
Reposted fromyourhabit yourhabit viapozakontrola pozakontrola
frambuesa
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway via2708 2708
frambuesa
4031 384d 500
fot. Nester Formentera
Reposted fromvigil vigil vianoisetales noisetales
frambuesa
9549 f350 500
new years eve.
Reposted fromjagger jagger vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl