Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2019

0292 1f4c 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viainto-black into-black
frambuesa

Szukam cię - a gdy cię widzę,
udaję, że cię nie widzę.

Kocham cię - a gdy cię spotkam,
udaję, że cię nie kocham.

Zginę przez ciebie - nim zginę,
krzyknę, że ginę przypadkiem..

— Kazimierz Przerwa- Tetmajer
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaparisienne laparisienne

February 11 2019

frambuesa
frambuesa
Niedługo stanę się dla Ciebie tak obca,
że może znów zacznę Ci się podobać.
— Guova - Popstar
1692 aac1 500

Hallgrímskirkja, Reykjavik, Iceland

frambuesa
frambuesa
8712 2b8e
why?
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaelentarie elentarie
frambuesa
5974 39b2 500
Reposted fromhomosuperior homosuperior viaidylla idylla

February 05 2019

frambuesa
miłość nie mija tylko dlatego, że kogoś nie widzisz
Reposted fromAngiee Angiee viamalinowowa malinowowa
4627 a459 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness via48hrs 48hrs

February 03 2019

frambuesa
5505 b806
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan

February 02 2019

6871 e248
Reposted fromfabrikk fabrikk via12czerwca 12czerwca
frambuesa
8859 1bbe
Koniec świata.
Reposted fromouri ouri via12czerwca 12czerwca
frambuesa
Reposted fromhalucynowa halucynowa vianawrocka nawrocka
frambuesa
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 vianawrocka nawrocka
frambuesa
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viamikrokosmos mikrokosmos
frambuesa
2372 e74e
Reposted fromhare hare viaciarka ciarka

January 29 2019

frambuesa
frambuesa
0219 b238 500
Reposted fromPoranny Poranny vianiiks niiks
frambuesa
8902 93fa 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl