Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2019

frambuesa
Pamietam jak kiedyś jedna, młoda, przypadkowo spotkana mi dziewczyna powiedziała, że ona już przeżyła swoją miłość. Taką prawdziwą. Powiedziałam jej wtedy, że co też wygaduje, że jeżeli „nie jesteście ze sobą to pewnie tak miało być, albo nie byliście sobie pisani.” Teraz chciałabym ją spotkać ponownie, by móc jej powiedzieć, że wiem jak to w tłumie ludzi jest nie umieć zapełnić pustki po jednym człowieku, bo dopiero teraz ją prawdziwie rozumiem.
— znalezione
frambuesa
Kiedyś ktoś mnie zapytał : Co dla ciebie w życiu jest najtrudniejsze?
Odpowiedziałam,że nie wiem. Że chyba nie ma takiej rzeczy. Teraz już umiem odpowiedzieć na to pytanie. Gdy dziś mnie zapytacie co jest dla mnie najtrudniejsze,odpowiem :
-Najtrudniej w życiu patrzeć jest w oczy ukochanej osoby i widzieć pustkę. Zupełne nic. Obojętność , zero tęsknoty. Najtrudniej czuć że się ją kocha cała sobą i wiedzieć że bez niej nie można żyć ale ona bez ciebie jest szczęśliwa. Najtrudniej kochać bez wzajemności.
Tak. Tak bym odpowiedziała.

— Marilyn Monroe
Reposted frommhsa mhsa viaszydera szydera

March 24 2019

7576 2ecb 500

March 23 2019

frambuesa
3721 3999 500
Reposted fromsoftboi softboi viawiks wiks
8729 2926
Reposted fromsunlight sunlight viamikrokosmos mikrokosmos
frambuesa
Reposted frominzynier inzynier viafreska freska
frambuesa
9879 c3e4 500
Reposted fromsoftboi softboi viano-longer-kore no-longer-kore

March 09 2019

frambuesa
9241 3158 500
Reposted fromhare hare viatobecontinued tobecontinued

March 08 2019

frambuesa
0612 1aa2 500
Reposted fromsoftboi softboi vialonelyjulia lonelyjulia

March 05 2019

frambuesa
frambuesa
frambuesa

March 03 2019

frambuesa
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viakropq kropq
frambuesa
7845 d6f9 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
frambuesa
7912 9798 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
frambuesa
frambuesa
7748 1edb 500
Facebook @dotkliwie 
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viaselsey selsey

February 22 2019

5647 25cb
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin
frambuesa
6875 711c
Reposted fromkarahippie karahippie vianikotyna nikotyna
0011 4cdb
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl