Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

frambuesa
4117 fe0d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamadadream madadream
frambuesa
2154 b528 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottee lottee
frambuesa
7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn vianezavisan nezavisan
frambuesa
frambuesa
7022 7142 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
frambuesa
frambuesa
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
frambuesa

June 16 2017

8546 9738
Reposted fromkattrina kattrina viadrunkwhipster drunkwhipster
4990 0349
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
frambuesa
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viatoolong toolong
2633 f644 500

serious:

your name still echoes in my head

frambuesa
1643 4475 500
Reposted fromzrazik zrazik
frambuesa
4729 6de7 500
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
frambuesa

June 15 2017

frambuesa
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viafullmoon fullmoon
6957 5a1e

June 12 2017

frambuesa

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
frambuesa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl