Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2019

frambuesa
frambuesa
frambuesa
9016 3614 500
frambuesa
Chory perfekcjonizm nie dopuszcza bycia przeciętnym. Będę idealna, albo będę nikim - nie ma niczego pomiędzy.
— znalezione a tak prawdziwe, od lat
frambuesa
Reposted fromFlau Flau viamanxx manxx
frambuesa
3447 4d65 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaalliwantisyou alliwantisyou

June 18 2019

frambuesa
Jednego w Tobie kompletnie nie rozumiem. Dla wielu mężczyzn jesteś po prostu idealna. Masz swoje pasje, jesteś piękna, jesteś bystra, dążysz do wyznaczonych sobie celów. Byłaś z kimś, kto zupełnie nie potrafił Cię docenić i już wszystkich kolesi wpuszczasz pod wspólny mianownik. Powiem Ci, jeśli sobie uporządkujesz przeszłość, to szczerze- zazdroszczę komuś, w kim się kiedyś zakochasz.
frambuesa
2454 de5e 500
honey, i'm home.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafreska freska

June 12 2019

You are the only person who is in charge of how you feel about yourself. Nobody else can possibly do that. You get to decide if you believe you are beautiful or not, and nobody can take it away from you. If someone suggests that you aren’t beautiful, you can consider how sad it is that they have such a limited view of beauty. You can consider how unfortunate it is that they have such an exaggerated sense of self-importance that they think you should care about what they think. You can also choose to realize that it has nothing at all to do with your beauty and everything to do with their limitations.
Ragen Chastain (via naturaekos)
frambuesa
frambuesa
7182 02f9 500
Reposted fromboli boli viapersona-non-grata persona-non-grata
frambuesa
0937 958a 500
I sercu z lodu. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadivi divi
frambuesa
0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi viaKocyk Kocyk
frambuesa
8788 1cc4 500
Reposted fromyikes yikes viastragan-ze-snami stragan-ze-snami

June 11 2019

frambuesa
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
frambuesa
5602 7e26 500
Reposted fromsoftboi softboi viaselsey selsey

May 27 2019

frambuesa
5181 fc14
Reposted frombvllshit bvllshit viakiks kiks
8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

frambuesa
7827 d711
Reposted fromkarahippie karahippie viaanecianow anecianow
frambuesa
2703 7148 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl