Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2019

frambuesa
0364 2f79 500
Reposted fromnutt nutt vianikotyna nikotyna
frambuesa
4756 c2c7
Reposted fromscylla scylla viafrytkatosia frytkatosia
frambuesa
3850 67c6 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaesperance esperance
frambuesa
0546 9d3f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaesperance esperance

November 16 2019

frambuesa
5911 707d
Reposted fromkarahippie karahippie via12czerwca 12czerwca
frambuesa

Potrzebowała wreszcie poczuć się, jak prawdziwa kobieta. Doceniana. Kochana. Piękna. Wyjątkowa. Atrakcyjna. I taka po prostu... jedyna. 

Chciała mieć świadomość, że jest dla niego wystarczająca. Że będzie kochał tylko ją i już zawsze będzie jej wierny. Że inne kobiety przestaną się dla niego liczyć. Że nie będzie więcej szukał swojego szczęścia w sieci, pośród tysiąca półnagich kobiet, które prężą swoje sztuczne ciała do internetowych kamerek i fanów z Instagrama. 

Że w jego sercu na zawsze już będzie miejsce tylko dla niej. Dla niej, jako najważniejszej kobiety jego życia. 

Czekała na tę chwilę, ale ona wciąż nie chciała nadejść. Czy w dzisiejszych czasach to w ogóle było możliwe?

— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca

November 15 2019

frambuesa
1463 b5a9 500
Reposted fromwstawaj wstawaj viasatyra satyra
frambuesa
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viagdziejestola gdziejestola
frambuesa
3854 7b79
Reposted fromiammistake iammistake vianiemoc niemoc

November 08 2019

frambuesa
6949 edc1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahesiamela hesiamela
frambuesa
4986 a546 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viadumbscream dumbscream
frambuesa
0338 8c8c
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera

November 03 2019

frambuesa
5006 2979
frambuesa
6299 58a5
frambuesa
Nie pragnij, aby to co robisz było łatwiejsze. Pragnij, abyś to Ty był lepszy.
— Jim Rohn
frambuesa
1172 2f12 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viadivi divi
frambuesa
Nie możesz dzwonić, jak zatęsknisz. Nie chcę o tym gadać przez telefon. Nie ślij SMS-ów, maili, nie pisz na Facebooku. Jeśli naprawdę tęsknisz, to nie bądź dzieckiem. Wsiadaj do auta i przyjeżdżaj.
— No Strings Attached

October 30 2019

frambuesa
frambuesa
5724 fc1e
Reposted fromkaiee kaiee viadotmariusz dotmariusz
frambuesa
8153 5bd6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaostatni ostatni
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl