Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

drakesideheaux:

Remembering u only got one life and you ain’t done shit but have depression 

Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viapelletierine pelletierine
frambuesa
frambuesa
3160 d9c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoelya noelya

April 23 2017

frambuesa
0590 30dd 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
frambuesa
0702 bf10 500
Reposted fromkrzysk krzysk
frambuesa
9850 0269
Reposted fromtoft toft viagrawklasy grawklasy
frambuesa
Reposted fromkrzysk krzysk

April 20 2017

frambuesa
7703 cceb 500
Reposted fromkrzysk krzysk
frambuesa
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoll oll

April 19 2017

frambuesa
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.

April 18 2017

9124 4677
Reposted fromshitsuri shitsuri viaLazhward Lazhward
8940 b32e
Reposted fromkniepuder kniepuder viaszydera szydera
6936 5a16 500
Reposted fromishtarelisheba ishtarelisheba viasmoke11 smoke11

April 17 2017

frambuesa
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
— R. Damian Castor "Plac Skazańców"
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera
frambuesa
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viawonderwall wonderwall
frambuesa
Reposted fromKara1969 Kara1969 viaszydera szydera
frambuesa
1422 280b 500
Reposted fromsarazation sarazation viafreska freska
frambuesa
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabrzask brzask
frambuesa

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute vialavelinier lavelinier
frambuesa

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl