Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

frambuesa

Wróć do mnie, bo nie jestem spokojna
bez Ciebie,

bo nie jestem bezpieczna
bez Ciebie,

bo nie jestem
bez Ciebie.

— O. - "Wróć do mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
frambuesa
3558 8f6e 500
Reposted frompiehus piehus via12czerwca 12czerwca

April 23 2018

frambuesa
3491 3c5a 500
Reposted fromsarazation sarazation viazamknioczy zamknioczy
frambuesa
6706 76f6 500
chuja prawda
Reposted from4777727772 4777727772 viazamknioczy zamknioczy
frambuesa

-Kocham Cię.. 
-Ale przecież nie widzieliśmy się od roku! 
-Widziałam Cię co noc, ilekroć zamknęłam oczy.

 

— hmmm
Reposted fromchocoway chocoway viawonderwall wonderwall
frambuesa
8807 6c41
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera

April 22 2018

frambuesa
6274 6849
Time…
Reposted frombalu balu viaveritas1 veritas1

April 21 2018

6506 86b0
Reposted frombrumous brumous vianezavisan nezavisan
frambuesa
0506 8c3a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapetro petro
frambuesa
3308 dfc0 500
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt via8agienny 8agienny

April 20 2018

frambuesa
9643 b033
Reposted fromnoone97 noone97 vialaparisienne laparisienne
frambuesa
0488 c3b3
frambuesa
2273 03dd
Reposted frompulperybka pulperybka vialaparisienne laparisienne

April 19 2018

frambuesa
7874 ecb3 500
Je, tu, il, elle (1976) 
7873 312a

hiniceday:

tak!

Reposted fromimmortal-a immortal-a via2708 2708
frambuesa

April 17 2018

9113 dcfb
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vianayantara nayantara
frambuesa

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam vianayantara nayantara
frambuesa
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl