Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

frambuesa
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaanecianow anecianow
frambuesa
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"

August 17 2019

frambuesa
9080 761e
Reposted fromSzczurek Szczurek via8agienny 8agienny
frambuesa
frambuesa
frambuesa
– Tęsknisz za nim?
– Chwilami.
– Kiedy najbardziej?
– Kiedy jestem radosna i chciałabym się podzielić z nim tym szczęściem. Kiedy jestem smutna i chciałabym się do niego przytulić. Kiedy jestem zła i chciałabym mu opowiedzieć dlaczego. Kiedy zasypiam i łapię w dłonie piękne sny. Kiedy się budzę i patrzę w niebo. Kiedy…
– Czyli tęsknisz za nim wszystkimi chwilami?
– Tak. Tęsknię za nim wszystkimi chwilami.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx via12czerwca 12czerwca
frambuesa
[...] wyrzuć ze swojego słownika dwa zwroty:  powinnam ”  w moim wieku W twoim wieku możesz prawie wszystko, dziewczyno.  I do niczego nie musisz się śpieszyć.  [...]  Każdy ma swoje własne tempo i nie ma co się oglądać na innych.  Bo to twoje życie [...].  Dlatego pomyśl, czego ty chcesz i na czym tobie zależy.
— Izabela Sowa, „Herbatniki z jagodami”
Reposted fromlifeless lifeless via12czerwca 12czerwca

July 31 2019

frambuesa
6711 f5a0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
frambuesa
Moje pragnienia są proste: praca, którą lubię i facet, którego kocham.
— Emily Griffin
Reposted fromxalchemic xalchemic via12czerwca 12czerwca
frambuesa
2176 61c5 500
Reposted fromwyczes wyczes viamadamemonroe madamemonroe
frambuesa
2297 42e5
Reposted fromdailylife dailylife viaToshi Toshi
frambuesa
frambuesa
7200 cd10 500
frambuesa
Polacy jako jeden z najbardziej przepracowanych narodów świata. Nie potrafimy odpoczywać, pracujemy również podczas urlopu. Żyjemy na etatach od weekendu do weekendu, w niedzielę wieczorem chce nam się płakać na myśl o poniedziałku. Czekamy rok na 2 tygodnie urlopu, rzekomej wolności, którą w najlepszym wypadku przyćmiewają tylko myśli o pracy. Ciągle pod telefonem, zawsze w pobliżu laptopa. Z fałszywym i złudnym poczuciem bycia ważnymi, niezastąpionymi. Rozczarowani niespełnionymi ambicjami, planami, marzeniami. Przytłoczeni rzeczywistością.
— doubleespresso

July 03 2019

frambuesa
frambuesa
4379 9ff0
Reposted fromskonam skonam viastragan-ze-snami stragan-ze-snami

July 02 2019

frambuesa
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatobecontinued tobecontinued

June 29 2019

frambuesa
Nigdy nie pytaj: "Dlaczego ja?", kiedy przydarza ci się coś złego, jeżeli nie pytasz też: "Dlaczego ja?", kiedy przydarza ci się coś dobrego.
— H. Jackson Brown, Jr.
frambuesa
6214 7138
frambuesa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl