Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

frambuesa
9363 f7b4
Reposted fromfatique fatique viaszszsz szszsz
5826 2eb9
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
1709 2425
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viafreska freska

July 01 2017

frambuesa
People say that they love you, but what they really mean is they love how loving you makes them feel about themselves. 
— To the Bone
Reposted frompsychodelik psychodelik viamadadream madadream

June 26 2017

frambuesa
frambuesa
1697 eb7c 500
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viatishka tishka
frambuesa
Zdaje mi się, że tam, gdzie mnie nie ma, byłbym zawsze szczęśliwy i sprawa przeprowadzki jest przedmiotem ciągłych dyskusji z moją duszą.
— Ch. Baudelaire, "Anywhere out of the world"
Reposted fromsoay soay viacomiendolirica comiendolirica
frambuesa
1256 fcec 500
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viatishka tishka
frambuesa
8480 9d8d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
frambuesa
3507 6fc7
frambuesa
frambuesa
3387 095b 500
"Maski i twarze" vol.2
frambuesa
A może chodzi o samą naturę przyjaźni i intymnego związku. Tworząc z kimś związek, masz świadomość, że to może się skończyć. Możecie się od siebie oddalić, spotkać kogoś innego albo po prostu się odkochać. Jednak przyjaźń nie jest grą o wszystko albo nic i dlatego zakładasz, że będzie trwała wiecznie, zwłaszcza jeśli to stara przyjaźń. Traktujesz jej trwałość jako coś oczywistego i może właśnie to stanowi o jej wartości.
— Emily Giffin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomiendolirica comiendolirica
frambuesa
5179 53cb 500
Reposted fromkaiee kaiee viadenian denian

June 20 2017

frambuesa
4117 fe0d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamadadream madadream
frambuesa
2154 b528 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottee lottee
frambuesa
7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn vianezavisan nezavisan
frambuesa
frambuesa
7022 7142 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl