Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

frambuesa
4138 b3aa 500
Reposted fromelegy elegy via8agienny 8agienny
frambuesa
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%
frambuesa
I przychodzi taki dzień, że przestaje Ci zależeć. Nie tylko na nim, ale na wszystkim. Wszystko przestaje być ważne i traci sens.Nie rozumiesz po co się budzisz, po co zasypiasz. Przecież i tak nie masz dla kogo.
Reposted fromunforgiving unforgiving viaomg-archy omg-archy

July 20 2017

frambuesa
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viacrambie crambie
frambuesa
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaunmadebeds unmadebeds
frambuesa
6935 c189 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viavolldost volldost
frambuesa
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viatout tout
frambuesa
9340 e1a8 500
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viapozakontrola pozakontrola
frambuesa
6022 dcf2 500
Reposted fromchudosc chudosc viainsanedreamer insanedreamer
frambuesa
5147 351f 500
Reposted fromxempx xempx viaciarka ciarka
frambuesa
2898 04bd
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viadusz dusz
frambuesa
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— W. Szymborska
frambuesa
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viakatastrofo katastrofo

July 17 2017

frambuesa

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viajethra jethra
7380 3593 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viajethra jethra
frambuesa
7404 7ff0
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viajethra jethra
0041 ac3b 500

papapu-u:

Cheers!(Meow)

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viajethra jethra
frambuesa
Nie wiem czemu nie chcesz przestać mi się śnić
Skoro dziś nie znaczymy dla siebie nic
— Rozbójnik Alibaba & Bezczel "Byłaś serca biciem"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl