Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

frambuesa
9340 e1a8 500
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viapozakontrola pozakontrola
frambuesa
6022 dcf2 500
Reposted fromchudosc chudosc viainsanedreamer insanedreamer
frambuesa
5147 351f 500
Reposted fromxempx xempx viaciarka ciarka
frambuesa
2898 04bd
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viadusz dusz
frambuesa
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— W. Szymborska
frambuesa
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viakatastrofo katastrofo

July 17 2017

frambuesa

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viajethra jethra
7380 3593 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viajethra jethra
frambuesa
7404 7ff0
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viajethra jethra
0041 ac3b 500

papapu-u:

Cheers!(Meow)

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viajethra jethra
frambuesa
Nie wiem czemu nie chcesz przestać mi się śnić
Skoro dziś nie znaczymy dla siebie nic
— Rozbójnik Alibaba & Bezczel "Byłaś serca biciem"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapozakontrola pozakontrola

July 16 2017

8827 e950 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaszszsz szszsz
frambuesa
Reposted fromhysterie hysterie viaveritas1 veritas1

July 15 2017

6174 7e3c
Reposted fromkimik kimik viajointskurwysyn jointskurwysyn
frambuesa
zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim
— Jakub Żulczyk

July 12 2017

frambuesa
6414 471d
frambuesa
Reposted fromoll oll viaSsomething Ssomething
frambuesa
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatout tout
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl