Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

frambuesa
Reposted frombluuu bluuu viamikrokosmos mikrokosmos
frambuesa
frambuesa
9680 986d
Reposted fromgingillo gingillo viamikrokosmos mikrokosmos
frambuesa
frambuesa
9323 4f59
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadivi divi

August 16 2017

frambuesa
Gdy masz go na co dzień, narzekasz, marudzisz, czasem nawet tak masz go dość, że mówisz, by zniknął. I nagle znika, brakuje go i uświadamiasz sobie jak cholernie tęsknisz nawet za tym, że cię wkurwiał.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialajla lajla
frambuesa
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialajla lajla
frambuesa
Miałam Cię. Wydawało mi się nawet, że słyszę bicie Twojego serca. To dobry znak, to przejaw, że je masz. Miałam Cię.Może nie całego, ale wystarczająco dużo, aby czuć Twoje ciepło. Miałam Cię. Może tylko na parę chwil, ale nigdy ich nie zapomnę. Miałam Cię. A teraz bal się skończył. Kopciuszek wraca do codzienności.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vialajla lajla

August 13 2017

frambuesa
3971 8aa8
Reposted fromlittlefool littlefool viabesomeoneelse besomeoneelse
frambuesa
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
frambuesa
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium viaszydera szydera
frambuesa
4524 8d57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaecce ecce
frambuesa
5328 99fd
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viacukierek cukierek
frambuesa
5301 9a19
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viauoun uoun
2764 a9cb
Reposted fromcensoredanon censoredanon viasiknitrus siknitrus
frambuesa
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
frambuesa
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium viaszydera szydera
frambuesa
4524 8d57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaecce ecce
frambuesa
5328 99fd
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viacukierek cukierek
frambuesa
5301 9a19
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viauoun uoun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl