Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

frambuesa
0809 1271 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasaureus saureus
frambuesa
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber - "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamarkotna markotna
frambuesa
8648 897e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaveritas1 veritas1
frambuesa
2293 454c 500
frambuesa
6433 3c6b
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaszydera szydera
0847 a326
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viadivi divi
frambuesa
6196 963d
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaundonee undonee
frambuesa
Rzecz w tym, że go polubiłam – tak naprawdę. Tego nie mogę powiedzieć Sophie. Że rozmawiałam z nim jak od dawna z nikim. Że cieszyłam się, flirtując z kimś, kto odpowiadał na moje zaczepki, i że zapomniałam już, jak wielkie emocje potrafi obudzić coś potencjalnie nowego.
— Sarah Pinborough - "Co kryją jej oczy"

August 31 2017

9700 ace1 500
Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viadivi divi
frambuesa
4788 43b0 500
Reposted fromnyaako nyaako viadeeper deeper
frambuesa
0837 6295 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadeeper deeper
frambuesa
5649 583a 500
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viamikrokosmos mikrokosmos
5148 b8ed 500

cinnamon-starlight:

The Boy of Moonlight and Daydreams: A Moodboard

Reposted fromSkydelan Skydelan viadivi divi
frambuesa
Nikt nie wydaje się bardziej obcy niż ktoś, kogo się kiedyś kochało.
— Erich Maria Remarque

August 30 2017

frambuesa
- A potem? Widziałaś się z nim? - Nie, nigdy. Ostatni raz tamtej nocy. Nie pocałował mnie ani się nawet porządnie nie pożegnał. Powiedział tylko, że musi na trochę wyjść. To wszystko.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
9294 e12a
Reposted fromrawriot rawriot viadivi divi
frambuesa
A kiedy raz kogoś pokochasz... chyba kochasz go już na zawsze.
— Stephen King - Christine
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaehh ehh
frambuesa
7927 088f
Reposted fromoiv13 oiv13 viadivi divi
frambuesa
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl