Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

frambuesa
0035 8a86
Reposted fromGIFer GIFer viaedhell edhell
frambuesa
2924 80a8
9687 be98
Reposted fromdivi divi
9652 ca45
Reposted fromdivi divi
frambuesa
7890 753f
frambuesa
7742 0cf6
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaoll oll
frambuesa

Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
frambuesa
frambuesa
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaconvoitise convoitise
frambuesa
Chcę tylko porozmawiać tak jak dawniej, bo rozmawialiśmy o wszystkim. Pamiętasz?
I boję się...
bardzo
że to już przeszłość,
przeszłosć która zostanie przeszłością
że to już nie wróci
i ta myśl boli
w skali od 1 do 10 boli na 10000000000
cała się trzęsę z tego bólu i strachu 

nie daje rady bez Ciebie
— do S.
Reposted frompikkumyy pikkumyy viadivi divi
frambuesa
Reposted frompotrzask potrzask viadivi divi
frambuesa
9001 a5e7
Reposted fromoll oll viadivi divi
frambuesa
1851 01f9
Reposted fromMigotliwa Migotliwa vianezavisan nezavisan
frambuesa
1585 108a
Reposted fromifyouleave ifyouleave vianezavisan nezavisan
frambuesa
"Piekło jest wtedy, kiedy ludzie, których kochasz najbardziej na świecie, sięgają po twoją duszę i wyrywają ci ją. I robią to tylko dlatego, że mogą".
— Jess Rothenberg
2318 d565
Reposted fromdivi divi vianezavisan nezavisan
frambuesa
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted fromintryga intryga viaanorexianervosa anorexianervosa
1503 17cf
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viadivi divi
frambuesa
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream vianezavisan nezavisan
frambuesa
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl