Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2020

frambuesa
9431 8f26 500
Reposted fromhrafn hrafn vialikearollingstone likearollingstone
frambuesa
3762 cd27 500
Marcin Jamiołkowski, Prawdziwy horror („Pismo” nr 08)
frambuesa
4684 e927 500
Andrzej Kotański - Wiersze o moim psychiatrze

March 31 2020

frambuesa
5607 fbcc 500

vicloud:

Van gogh museum, Amsterdam.

frambuesa
5244 c05b 500
Reposted fromhrafn hrafn viamuviell muviell

March 27 2020

frambuesa
Jeśli chodzi o miłość, zawsze uważałem, że powinien w niej być jakiś pierwiastek szaleństwa. Takiego, które sprawia, że chcesz z tym kimś spędzić każdą chwilę swojego życia.
— Colleen Hoover
frambuesa
8032 6016 500
Reposted frompulperybka pulperybka viadzisniezasne dzisniezasne
frambuesa
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaboli boli
frambuesa
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
frambuesa
I moje poczucie własnej wartości... Trwa we mnie przekonanie, że jestem nikim. Wydaje mi się, że jestem bezużyteczna, nikomu niepotrzebna. Nie wierzę w siebie, nie wierzę też w ludzi. Przestaję ufać.
— Anna Zamojska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaunusual unusual
frambuesa
8047 bdf9 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viapchamtensyf pchamtensyf
frambuesa
8620 2b39 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viahesiamela hesiamela
frambuesa
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoppyseed poppyseed

March 22 2020

frambuesa
Gdy serce pęka, nie da się tego po prostu przełknąć.
— Max Czornyj
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate
frambuesa
4338 5135 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viausagiaddict usagiaddict

March 21 2020

frambuesa
4999 8ee2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaLazhward Lazhward
frambuesa
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul via48hrs 48hrs
frambuesa
frambuesa
Przychodzą takie chwile, że nie wiem już, co z sobą zrobić. Kiedyś pomyślałam, wsiądę w pociąg i przyjadę do ciebie. Ale to przecież o wiele za późno, o lata za późno, o całe życie za późno.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frommaybeyou maybeyou viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl